دبیرستان پسرانه فرازدانش

خدمات فرازدانش
کلاس های انلاین
اجرای کلاس فراز دانش
ضبط کلاس
کلاس های وبینار
آزمون های آنلاین
اشتراک گذاری تکالیف
زنگ ورزشی حرفه ای
مشاوره فردی
پانسیون
برنامه مطالعاتی

نفرات برتر سال تحصیلی 1400-1399

قدمت فرازدانش
0
سال از آغاز مدرسه می گذرد
0
ساعت کلاس آنلاین
0
ساعت مشاوره خصوصی
0
ساعت کلاس حضوری

جدیدترین های دبیرستان پسرانه فرازدانش

افتخارات
پذیرفته-شدگان-فرازدانش
حامی تاجدینی1
معرفی تصویری
موسسین

دکتر علی ندیری

موسس دبیرستان

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
کادر اجرایی

امیر عباس عباسیان

مدیر

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

سعید اسکندریان

معاون انضباطی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

مسعود گرمرودی

معاون فرهنگی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

اشکان پارسیانژاد

مشاور آموزشی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

احسان میرشفیعی

معاون اجرایی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

محمد امین کریمی

پشتیبان علمی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
دپارتمان عمومی

امیر نظری

ادبیات پایه تا کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

باقر شیخ عطار

عربی پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

مهدی ساماني نژاد

عربی کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

مجتبی جاویدیار

معارف پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

محمد رضایی بقا

معارف کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

متین سائسی

زبان انگلیسی پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

محمدرضا پشتاره

زبان انگلیسی کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
دپارتمان ریاضی

امیر محمد قمی

ریاضی پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

امیرحسین مسلکی

هندسه پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

محمدحسین حشمت الواعظین

هندسه کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

مجید کاظم زاده

حسابان کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

علی جهانگیری

ریاضی تجربی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
دپارتمان فیزیک

مهدی بهشتی

فیزیک پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

علی واحدی

فیزیک کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
دپارتمان شیمی و زیست شناسی

محمدفردی

شیمی پایه و کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

سعید صمدانی

زیست شناسی پایه

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

اسکندر پرواز

زیست شناسی کنکور

برای مشاهده رزومه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید