سوالات و کلید امتحانات دی ماه 1401-1400

سوالات و كليد امتحانات دي ماه 1401-1400

برای دانلود سوال و كليد روی درس مورد نظر کلیک کنید.

زبان انگليسي – دهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
زبان انگليسي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
فارسي – دوازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
زبان انگليسي – دوازدهم رياضي و تجربي – سوالكليد
فارسي – دهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
فارسي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
شيمي – دهم رياضي و تجربي – سوالكليد
شيمي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
فيزيك – دوازدهم رياضي – سوالكليد
فيزيك – دوازدهم تجربي – سوالكليد
جغرافيا – دهم رياضي و تجربي – سوالكليد
هندسه – يازدهم رياضي – سوال – كليد
زيست – يازدهم تجربي – سوالكليد
شيمي – دوازدهم رياضي و تجربي – سوالكليد
هندسه – دهم رياضي – سوال  –  كليد
زيست – دهم تجربي – سوال –  كليد
آمار و احتمال – يازدهم رياضي – سوالكليد
هندسه – دوازدهم رياضي – سوالكليد
زيست – دوازدهم تجربي – سوالكليد
ديني – دهم رياضي و تجربي  – سوال –  كليد
ديني – يازدهم رياضي و تجربي – سوالكليد
گسسته – دوازدهم رياضي – سوالكليد
رياضي – دهم رياضي و تجربي – سوالكليد
حسابان – يازدهم رياضي – سوال  – كليد
رياضي – يازدهم تجربي – سوالكليد
عربي – دوازدهم رياضي و تجربي – سوالكليد
عربي – دهم رياضي و تجربي – سوال –  كليد
عربي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد
حسابان – دوازدهم رياضي – سوال  – كليد
رياضي – دوازدهم تجربي – سوال  – كليد
فيزيك – دهم رياضي و تجربي – سوال  – كليد
فيزيك – يازدهم رياضي – سوالكليد 
فيزيك – يازدهم تجربي – سوال  – كليد
ديني – دوازدهم رياضي و تجربي – سوال  –  كليد
زمين شناسی – يازدهم تجربی – سوال  – کلید
هويت اجتماعی – دوازدهم رياضی و تجربی – سوال  –  کلید
سلامت و بهداشت – دوازدهم – سوال  – کلید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.