جلسات هم اندیشی

در راستای اهداف آموزشی دبیرستان، جلسات متعددی با دبیران به صورت خصوصی برگزار می گردد و تمامی نقاط ضعف و قدرت دانش آموزان و راه هکار های مهم آموزشی در آن جلسه با حضور مدیریت و موسس دبیرستان نتیجه گیری می شود.

اولین جلسه هم اندیشی سال تحصیلی 400-99 از تاریخ سوم آبان تا هشتم آبان با تمام دبیران برگزار شد. 

دستور جلسه : 

1.تحلیل عملکرد تابستان و چهل و پنج رو سالتحصیلی

2.هماهنگی و ارائه راهکارهای لازم

تصاویر جلسه با برخی از دبیران محترم را می توانید در زیر مشاهده کنید.

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید