فرازپلاس

ثبت نام فرازپلاس

دانش آموزان عزیز، دبیرستان فرازدانش برای ترم دوم قصد دارد یک زنگ با موضوعات مختلف که همه دانش آموزان براساس علاقه خود در آن شرکت می کنند. هر دانش آموز فقط یک مورد را می تواند انتخاب کند و در آن شرکت کند. اگر هر موضوع تعداد شرکت کننده اش به حد نصاب نرسد با […]