تحویل کارنامه پایه دهم ریاضی

کارنامه دهم تجربی

تحویل کارنامه پایه دهم ریاضی، شاید بهانه ای است برای دیدار مجدد شما تا باهم برای ترم دوم نقشه های جدید بکشیم. خیلی سخت بود آموزش آنلاین و شما خیلی اذیت شدید و امتحان آنلاین هم همینطور،امیدواریم همیشه سالم و سلامت باشید، این برنامه زمان بندی تحویل کارنامه پایه دهم خدمت شما عزیزان که با […]