برنامه مطالعاتی جمع بندی نیمسال اول

برنامه مطالعاتی

این برنامه مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی است که ویژه جمع بندی نیمسال اول بچه های پایه دوازدهم است. برای دانلود برنامه پایه دوازدهم ریاضی اینجا کلیک کنید برای دانلود برنامه پایه دوازدهم تجربی اینجا کلیک کنید