نفرات برتر نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

نفرات برتر نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400 قطعا کار و تلاش سخت شما بوده که این جایگاه و موفقیت را برایتان رقم زده. تبریک می گوییم و امیدواریم هرگز حرکت کردن به سمت رؤیاهایتان را متوقف نکنید. بهترین شانس ها برای مسیر آینده در برابر شماست… نفرات برتر كلاس دهم رياضی : 1- ايليا […]