• کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی
  • 28 سال سابقه مدیریت
  • 10 سال سابقه مدیریت مدارس متوسطه دوره دوم
  • 2 سال مسئول آموزش متوسطه منطفه 5
  • مدیر نمونه استان های تهران، هرمزگان
  • مدیر نمونه منطقه 5 در سنوات مختلف
  • کسب رتبه اول در زمینه برنامه ریزی آموزشی دبیرستان در سال های 98-97
  • کسب رتبه اول رشد آموزشی متوسطه منطقه 5 در سال 95-94 در استان تهران
  • کسب بالاترین رشد معدل و بهترین نتایج کنکور در منطقه 5 در سال های 98 و 99
عباسیان
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید