• کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  • مولف انشارات کاگو و نشر دریافت(فار)
  • همکار تالیف جناب حشمت الواعظین
  • سابقه تدریس در مجتمع آموزشی سیدالشهدا و مجتمع آموزشی نیک اندیشان و کلاس های هندسه پایه آموزشگاه کلاسی برتر
مسلکی
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید