• مشاور و برنامه ریز تحصیلی
  • دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف
  • مشاور تحصیلی مدارس و آموزشگاه های برتر تهران و شهرستان ها 
  • همکاری با کانون فرهنگی آموزش، مبتکران، فرهیختگان،دانش شفیع،اشراق، شاهد،زندگی برازنده من، بنیاد تحول خانواده، رسام و …
  • مشاور ارشد مرکز مشاوره زندگی برازنده من 
  • مشاور تحصیلی آموزشگاه آنلاین کلاسی برتر
  • مولف کتاب برنامه ریزی زندگی برازنده من، برنامه ریزی با سرعت 120، قدرت تمرکز، قورباغه
  • موسس اولین وبسایت و اپلیکیشن مشاوره ای کشور
parsianejad
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید