• مدرس برتر مدرسه تلویزیونی ایران (شبکه آموزش)
  • مدرس مجموعه آموزشی گاج (تمامی پایه ها )
  • دبیرنمونه استان تهران 99-98
  • دریافت تقدیر نامه از وزیر آموزش و پرورش
  • مدرس مجموعه آموزشی برفرازآسمان وزارت آموزش و پرورش
  • دبیر مدارس علامه حلی 4، علامه حلی 10 ، سلام، فرهنگ و…
  • دبیر پروازی استان های زنجان، لرستان، خراسان رضوی و …..
  • داور جشنواره رشد
  • سرگروه عربی منطقه 2 تهران 
  • عضو اعتبار بخشی کتاب های درسی 
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران
استاد باقرشیخ عطار

بخشی از تدریس استاد شیخ عطار در شبکه آموزش

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید