برگزاري مسابقات بازي هاي ويديويي

برگزاري مسابقات بازي هاي ويديويي اين سري مسابقات در روز پنج شنبه مورخ 8 ارديبهشت 1401 در فضاي دبيرستان برگزار شد. قرعه كشي پيش تر با حضور نماينده اي از دانش آموزان انجام شده بود. بازي ها در 5 دور حذفي از ساعت 8 صبح آغاز شد و با قهرماني آرمان زياني دانش آموز پايه […]