اردو مشهد سالتحصیلی 1399-1398

اردو مشهد

اردو مشهد سالتحصیلی 1399-1398 یکی از بهترین و خاطره انگیزترین اردوهایی که پارسال دبیرستان فرازدانش آن را برگزار کرد، اردو مشهد بود. در این اردو که همزمان با تولد بچه ها برگزار شد و یک شگفتانه فراموش نشدنی اتفاق افتاد و آن اول دعوا شدید مدیر با دانش آموزانی که تولدشان بود و ترساندن آن […]