سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نمونه سوال

سوالات و كليد امتحانات خرداد ماه 1401-1400 براي دانلود سوال و كليد روي درس مورد نظر كليك كنيد.  شيمي – دهم رياضي و تجربي – سوال – كليد شيمي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد زبان انگليسي – دهم رياضي و تجربي – سوال – كليد زبان انگليسي – يازدهم رياضي و […]

سوالات و کلید امتحانات دی ماه 1401-1400

سوالات و كليد امتحانات دي ماه 1401-1400 برای دانلود سوال و كليد روی درس مورد نظر کلیک کنید. زبان انگليسي – دهم رياضي و تجربي – سوال – كليد زبان انگليسي – يازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد فارسي – دوازدهم رياضي و تجربي – سوال – كليد زبان انگليسي – دوازدهم رياضي […]

نمونه سوالات دی ماه 1400-1399

نمونه سوالات دی ماه  1400-1399 دانش آموزان عزیز برای دانلود نمونه سوال امتحانات دی ماه سال گذشته روی پایه خود کلیک کنید و سپس فایل را از حالت فشرده خارج کرده و سوال و پاسخنامه امتحان مورد نظر را مشاهده کنید.   پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم

سوالات نیمسال دوم سالتحصیلی 400-99 (خرداد 1400)

نمونه سوال

سوالات نیمسال دوم سالتحصیلی 400-99 (خرداد 1400)   دهم یازدهم دهم دینی پاسخنامه دینی فیزیک ریاضی  پاسخنامه فیزیک ریاضی فیزیک تجربی پاسخنامه فیزیک تجربی فارسی پاسخنامه فارسی شیمی پاسخنامه شیمی ریاضی پاسخنامه ریاضی عربي جغرافيا پاسخنامه جغرافيا هندسه پاسخنامه هندسه  زيست  پاسخنامه زيست  زبان انگليسي پاسخنامه زبان انگليسي یازدهم دینی پاسخنامه دینی فیزیک پاسخنامه فیزیک […]

نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دهم یازدهم دوازدهم دهم ادبیات عربی زبان فیزیک شیمی ریاضی هندسه زیست   یازدهم ادبیات عربی زبان فیزیک ریاضی حسابان هندسه زیست آمار و احتمال   دوازدهم ادبیات دینی عربی ریاضی حسابان هندسه زیست گسسته