سوالات نیمسال دوم سالتحصیلی 400-99 (خرداد 1400)

نمونه سوال

سوالات نیمسال دوم سالتحصیلی 400-99 (خرداد 1400)   دهم یازدهم دهم دینی پاسخنامه دینی فیزیک ریاضی  پاسخنامه فیزیک ریاضی فیزیک تجربی پاسخنامه فیزیک تجربی فارسی پاسخنامه فارسی شیمی پاسخنامه شیمی ریاضی پاسخنامه ریاضی عربي جغرافيا پاسخنامه جغرافيا هندسه پاسخنامه هندسه  زيست  پاسخنامه زيست  زبان انگليسي پاسخنامه زبان انگليسي یازدهم دینی پاسخنامه دینی فیزیک پاسخنامه فیزیک […]

نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دهم یازدهم دوازدهم دهم ادبیات عربی زبان فیزیک شیمی ریاضی هندسه زیست   یازدهم ادبیات عربی زبان فیزیک ریاضی حسابان هندسه زیست آمار و احتمال   دوازدهم ادبیات دینی عربی ریاضی حسابان هندسه زیست گسسته