نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نمونه سوالات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دهم یازدهم دوازدهم دهم ادبیات عربی زبان فیزیک شیمی ریاضی هندسه زیست   یازدهم ادبیات عربی زبان فیزیک ریاضی حسابان هندسه زیست آمار و احتمال   دوازدهم ادبیات دینی عربی ریاضی حسابان هندسه زیست گسسته