روزجهانی حیات وحش

روزجهانی حیات وحش امروز 13 اسفند روز جهانی حیات وحش است، دلیل نام گذاری این روز حفاظت از گونه های مختلف گیاهی و جانوری در معرض خطر است که به دلیل داشتن منابع مختلف گیاهی و جانوری در کشور تایلند این روز به پیشنهاد کشور تایلند در سال 2013 نام گذاری شده است. دانش آموزان […]

آموزش ورد 2019 – کار با قلم نرم افزار ورد

ورد 2019- فرازدانش

آموزش ورد 2019 – کار با قلم نرم افزار ورد یکی از دغدغه های دبیرستان فرازدانش، آموزش اصولی کامپیوتر است. یکی از نرم افزارهایی کمک میکند به دانش آموز، آفیس است که قصد داریم آموزش های مجازی آن را برای دانش آموزان پخش کنیم. شما بعد از پایان این دوره ها می توانید با تکرار […]

آموزش ورد 2019- آشنایی با ورد

ورد 2019- فرازدانش

آموزش ورد 2019- آشنایی با ورد یکی از دغدغه های دبیرستان فرازدانش، آموزش اصولی کامپیوتر است. یکی از نرم افزارهایی کمک میکند به دانش آموز، آفیس است که قصد داریم آموزش های مجازی آن را برای دانش آموزان پخش کنیم. شما بعد از پایان این دوره ها می توانید با تکرار و تمرین در آزمون […]