تحصيلات:

1ـ فوق ديپلم امور پرورشی از مركز تربيت معلم شهيد ثاني « تهران»

2ـ ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه شهيد بهشتي «تهران»

3ـ فو ق ليسانس مديريت و برنامه ريزي فرهنگی از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

4- دانشجوی دوره دکترا در رشته مدیریت سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

 (انستیتوی IT  آکادمی ملی علوم (AMEA) جمهوری آذربایجان).

سوابق آموزشی در آموزش وپرورش:

 • مدرس مدارس ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، هنرستان در رشته ریاضی و..
 • مربی تربیتی مدارس ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، هنرستان
 • معاون آموزشی مدارس راهنمائی و دبیرستان
 • مدیر مجتمع آموزشی آزادگان اسلام ( راهنمائی و دبیرستان ) 2 سال
 • مشاور تحصیلی وتربیتی دبیرستان ( شاهد ) شهید رجائی 2 سال
 • مدیر دبیرستان ، هنرستان ، پیش دانشگاهی (شاهد ) شهید رجائی 8    سال
 • رئیس مراکز اجراء وتصحیح اوراق نهائی منطقه 5 تهران در سنوات ودوره های مختلف .
 • عضوشورای سياستگذاري وبرنامه ریزی فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 22 تهران 3 سال
 • دبیر اجرائی پایگاه علمی کاربردی دبیران فیزیک مدارس شاهد شهرتهران
 • دبیر اجرائی کنفرانسهای علمی مدارس شاهد شهر تهران
 • عضو هیئت داور جشنواره ها ومسابقات فرهنگی وهنری وزارت آموزش وپرورش
 • داور مسابقات مطالعه وتحقیق مرحله کشوری وزارت آموزش وپرورش

سوابق آموزشي  در دانشگاه :

 • مدرس مجتمع دانشگاهی آزاد واحد رودهن در دروس ( مدیریت وسازمان ، رفتار سازمانی ، کارآفرینی ) 3 سال
 • مدرس دانشگاه آزاد کرج دردروس (مدیریت وسازمان ، رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی )       1سال
 • مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در دروس (جامعه شناسی فرهنگی ، مدیریت وسازمان ، رفتارسازمانی )   3 سال
 • مدرس دانشگاه چرم تهران در دروس( مدیریت دولتی ، امورفرهنگی ، صنعتی ، اصول وکنترل بودجه ، مدیریت وسازمان )          
 • مشاور عالی ریاست دانشگاه چرم تهران   3 سال
 • عضو کمیته تحقیق وپژوهش دانشگاه چرم تهران 2سال

سوابق اداری :

 • معاون نظارت وبازرسی اداره کل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش.
 • عضو كميته ارتقاي سلامت اداري وصيانت از حقوق مردم وزارت آموزش وپرورش
 • بازرس ويژه وزير در دوره وزارت جناب آقاي دكتر فاني براي سه سال
 • عضو كميته نظارت وارزشيابي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش
 • عضوكارگروه تخصصي مديريت واحدهاي آموزشي شوراي عالي آموزش وپرورش.
 • عضو كميته برنامه ريزي اداره كل ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
 • عضوكميته برنامه ريزي واجرايي ساماندهي منابع آموزشي وتربيتي شوراي سياست گذاري سازمان پژوهش و برنامه ريزي
 • نماينده اداره كل ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات در مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد
 • عضو كميته نظارت وارزيابي ستادمركزي بزرگداشت مقام معلم.
 • عضو ستاد اجرايي پرسش مهر 14-15-16
 • عضو ستاد مركزي اسكان فرهنگيان سال 94-95-96
 • عضو كميته نظارت وارزيابي اجلاس روساي آموزش و پرورش در سال94-95-96
 • رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه 5 و22 تهران

 تأليفات و مقالات :

1ـ خلاقيت و ابتكار در سازمان .

2 ـ اهميت و ضرورت ارزیابی عملكرد و موضوع بازنگري آن درسازمان های خصوصی .

3ـ رسانه و تأثير آن در توسعه اقتصادي .

4ـ  طراحی مدل موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرهنگی .

5- اقتصاد در مقوله آموزش و پرورش باتاکید بر IT

6 – اقتصاد در واحدهای آموزشی (غیر دولتی ) .

7ـ رابطه تجارت الکترونیک با بازار مصرف.

8- طراحي وتدوين نظامنامه نظارت وبازرسي

9- طراحي وتدوين  شاخص هاي نظارت و بازرسي سطوح استان ، نواحي ومناطق و واحدهاي آموزشي به تعداد 6000 شاخص در يك مجلد.

 مقالات مورد پذيرش در كنفرانسهاي بين المللي

 • آينده پژوهي در حوزه مديريت :

كنفرانس بين المللي مديريت وعلوم اجتماعي Australian Universal Academy مارس 2016  دبي

 • آينده پژوهي در حوزه فرهنگ :

دومين كنفرانس بين المللي آينده پژوهي مديريت وتوسعه اقتصادي مشهد بهمن ماه سال 1394

 • توسعه فرهنگي در بستر جامعه اطلاعاتي :

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا  ایران مالزی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ مالزی -جزیره پنانگ دانشگاه USM 

 • آينده پژوهي در حوزه مديريت اسلامي :

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين مديريت ، اقتصاد وحسابداري برگزاری

دانشگاه بین المللی Istanbul Sabahattin Zaim اسفد سال 1394 استانبول – تركيه

کسب افتخارات

 • مدیرنمونه اداره آموزش وپرورش منطقه 5 تهران درسال 81-80
 • کسب مقامهای اول درکنفرانسهای علمی وکاربردی سالهای 81-80 ،80-79
 • کسب رتبه اول در رشته مطالعه وتحقیق مسابقات علمی و پژوهشی شهر تهران سال89.
 • دریافت بیش از 150 تقدیرنامه های مختلف از مدیران حوزه های صف وستادی وزارت آموزش وپرورش و آموزش عالی.
دکترعلی ندیری
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید