كارشناسي مهندسي هوافضا تهران
6 سال سابقه همكاري بعنوان معاونت آموزشي ، اجرايي و فرهنگي

ehsanmirshafiee
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید