• مدرس زیست شناسی کنکور
  • رتبه 1 کشور در آزمون دکتری زیست شناسی
  • رتبه 4 کشور در آزمون کارشناسی ارشد
  • استاد پروازی شهرهای شیراز، بندرعباس، بوشهر
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرتهران
  • دبیرنمونه استان تهران در سال های 98 و 99
  • مترجم و مولف چندین عنوان کتاب 
  • سال ها تدریس زیست شناسی در مدارس معتبر تهران
  • تحصیل و تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  • استاد دانشگاه و مدرس زیست شناسی فرهنگیان
اسکندر پرواز
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید