• لیسانس حقوق از دانشگاه علم و فرهنگ تهران
  • فوق لیسانس حقوق از دانشگاه تهران مرکز
  • سابقه همکاری با موسسات عصر دانش عرفان، کنکور گاج و قلم چی
  • سابقه همکاری با دبیرستان های استعداد های درخشان، شهید بهشتی، حاصل الفت، بهرامی، فرزانگان 5 و …
hamedelmi
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید