• فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت 
  • 27 سال سابقه تدریس
  • همکاری با دبیرستان های فرهیختگان، دانش، پیشرو،نخبگان علامه، فارابی، امام رضا، پوینذگان، گلها، فدک، باشگاه المپیاد سلام
  • مولف کتاب درسی پک انشارات مهر و ماه
مجید کاظم زاده
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید