• مدرس رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، مراکز مبتکران (نشانه مهر)، نمونه دولتی علوی اسلامی، مجموعه شعب علوی، درخشش، رهجوی دانش، فرهنگ کرج
  • استاد پروازی شهرستان های ماهشهر؛ اراک و کرج و رشت و سمنان 
  • طراح سوال آزمون های کشوری قلمچی
  • مبتکر سبکی نو در آموزش عربی 
  • مولف برترین جزوه های جمع بندی و آموزش کنکور
  • مدرس اپلیکیشن و ویدیو های آموزشی مجموعه بزرگ ماژیک و کلاسی برتر و قلمچی 
  • مولف برترین بانک تست تیپ بندی شده عربی کنکور 
  • برگزار کننده کیفی ترین و علمی ترین همایش های جمع بندی و کارگاه های موضوع عربی
مهدي ساماني نژاد
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید