• فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز
  • دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
  • پشتیبان علمی دبیرستان فرازدانش از سال 1398
محمد امین کریمی
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید