• دانش آموخته رشته شیمی دانشگاه تهران
  • مولف بیش از 14 جلد کتاب شیمی 
  • مدرس فیلم های آموزشی موسسه پژوهندگان، پیروزان، فرهیختگان شریف 
  • سابقه تدریس در شبکه آموزش صدا و سیما 
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید