• لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران
  • نیم قرن سابقه تدریس
  • طراح سوالات امتحان نهایی 
مجتبي جاويديار