تحصیلات:

1 . دیپلم اقتصاد اجتماعی

2 . فوق دیپلم برنامه ریزی آموزشی ازمراکز تربیت معلم

3 . لیسانس: روانشناسی مشاوره

4 . فوق لیسانس:راهنمایی ومشاوره

5 . دکتری:فلسفه تعلیم وتربیت

       سوابق شغلی

 • مدیرکل مشاوره،بهداشت وسلامت
 • مدیرکل آموزش وتشکیلات وبهبودروشها ی سازمان نوسازی کشور
 • مشاوراستاندار درامورجوانان
 • سرپرست اداره کل تربیت بدنی
 • سرپرست فرمانداری
 • رئیس اداره آموزش وتشکیلات وبهبودروشها ی سازمان نوسازی کشور
 • عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
 • تدریس دردانشگاههای دولتی وآزادومراکز تربیت معلم (27سال)
 • – عضو مدعو شورای تحول بنیادین آموزش وپرورش
 • – عضوشورای برنامه ریزی دانشکاه فرهنگیان
 • – عضو هیات علمی اجلاس روئسای آموزش وپرورش کشور (5دوره)
 • – رئیس کمیته تخصصی روانشناسی ومشاوره دانشگاه فرهنگیان
 • – رئیس گروه آموزشی روانشناسی ومشاوره پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان (سه دوره)
 • – شرکت درسمینارهای مختلف علمی با ارآئه مقاله وسخنرانی
 • – کارشناس مسائل تربیتی واجتماعی صداوسیما
 • کارشناس مسئول فرهنگی وسیاسی ادارات کل
 • تدریس درمدارس ابتدایی
 • تدریس درمدارس راهنمایی
 • تدریس دردبیرستان
 • مربی تربیتی درمقاطع مختلف تحصیلی
 • مشاورتحصیلی وتربیتی دردبیرستانها
 • سرگروه دینی وقرآن اداره کل
 • رئیس دبیرستان
 • کارشناس مسئول آموزش راهنمایی ومتوسطه

سوابق حرفه ای:

-تدریس دردوره های ضمن خدمت معلمان

– تدریس دردوره های ضمن خدمت مدیران

– همکاری بانشریات تخصصی وعلمی پژوهشی

– مشاوره حرفه ای درمراکزدرمانی وکلینیکی

– مدرس آموزش خانواده درآموزش وپروروش

– برنامه ریزی واجرای سمینار منطقه ای بهداشت روانی معلمان ودانش موزان

– برنامه ریزی واجرای سمینارکشوری بررسی طیف مشکلات رفتاری معلمان کشور(دبیراجرایی)

 -برنامه ریزی واجرای سمینارپژوهش محورکشوری بررسی طیف مشکلات رفتاری دانش آموزان

– اجرای گارکاههای تخصصی مختلف دردانشگاهها ومراکزآموزش عالی

– داور جشنواره ها و مسابقات علمی ،فرهنگی وهنری کشوری

– عضو اتاق فکرحیات طیبه سند تحول بنیادین

– دریافت بیش ازپانصد عنوان تقدیرنامه وتشویق نامه درسطوح مختلف

-و…..

سایرمسئولیتها:

 • تاسیس وراه اندازی شرکت اقتصادی وبازرگانی طلوع
 • تاسیس وراه اندازی شرکت اقتصادی وبازرگانی کالا تجارت
 • تاسیس وراه اندازی مجتمع آموزشی ،فرهنگی فراز دانش
 • مطالعات میدانی درخصوص ایجاد مدارس فراملی براساس مطالعات تطبیقی(طرح تکفا)
 • عضویت درهیات امناهای مختلف

مقالات:

 • بررسی دیدگاههای تربیتی مولوی نشریه تخصصی مکتب
 • بررسی سیرتحول درآموزش وپرورش ایران درج درنشریه پیام دانشگاه
 • تحولات آموزش وپرورش ایران باتاکید بر نقش میرزاحسن رشدیه
 • جذب ونگهداشت نیروی انسانی درآموزش وپرورش
 • تحولات اساسی درآموزش وپرورش ایران درج درنشریه علمی Maxwel inginerningازسری نشریاتisi
 • سیر تحول درآموزش وپرورش ایران عوامل موثر درتحولات آموزش وپرورش ایران درنوبت چاپ نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی(اخذ اکسپت)

تالیفات:

ردیف

عنوان

موضوع

تاریخ

شماره تاییدیه کمیسیون ارزیابی

1

بررسی تحولات آموزش وپرورش ایران

 

تربیت

25 /6/87

55/411279/2

2

شناخت فلسفی

فلسفه

24/12/82

55/411697/2

3

نگاهی به اصول فلسفه

//     //

24/12/82

55/31727/2

4

نظرات فلاسفه غرب

تاریخ فلسفه

24/12/82

55/31170707/2

5

علل اربعه ارسطویی

فلسفه

7/5/82

55/74936/5

6

نگاهی به صبغه های فلسفی تعلیم وتربیت

تعلیم وتربیت

15/9/83

55/26770/2

7

ارزش قیاس درمنطق وفلسفه

فلسفه

24/12/83

55/37717/2

8

مبانی فلسفه تعلیم وتربیت

تعلیم وتربیت

28/11/83

55/28451/5

9

تاثیرفلسفه اسلامی برتعلیم وتربیت

تعلیم وتربیت

23/9/83

55/26882/5

10

رابطه فرهنگ جامعه بافلسفه تعلیم وتربیت

فلسفه تعلیم وتربیت

15/9/83

55/26764/2

11

جواهر از نظر ابن سینا وسهروردی

تاریخ فلسفه

28/4/82

55/130797/2

12

فلسفه وتحلیل ان درآموزش وپرورش

فلسفه تعلیم وتربیت

2/10/83

55/27063/2

13

فلسفه چیست.

فلسفه

24/12/82

55/311692/2

14

سرنوشت ازدیدگاه علم وفلسفه

تاریخ فلسفه

24/12/82

55/311722/2

15

تطبیق نگرشهای فلسفی

تاریخ فلسفه

28/11/83

55/8476/2

16

تعلیم وتربیت ومظاهر آن

فلسفه تعلیم وتربیت

28/11/83

55/28475/2

17

فلسفه آموزشی از نظر مربیان بزرگ

فلسفه تعلیم وتربیت

28/11/85

55/28433/2

18

جایگاه فلسفه درتعلیم وتربیت

فلسفه تعلیم وتربیت

18//11/83

55/28462/2

19

مسائل فلسفه اسلامی  

فلسفه تعلیم وتربیت

24/11/82

55/311712/2

 • ترجمه: فرهنگ وتعلیم وتربیت(کتاب سال1985یونسکو)
 • یکصد نکته درمدیریت رفتار کودک
 • روانشناسی نوجوان (دردست چاپ)

سوابق ایثارگری:

 • حضورداوطلبانه درجبهه ها درشش اعزام به مدت بیست و یک ماه
 • سی درصد جانبازی درچهارنوبت مجروحیت

 

دکتر مصطفی عرب
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید