•  33 سال تدریس
  • مدرس مدارس تیز هوشان (سمپاد) و سلام
  • مولف کتاب مرجع گرامر انگلیسی به زبان ساده از انتشارات اندیشه سرا
  • کتاب منتخب و برتر به نظر آموزش و پرورش
  • معلم نمونه در منطقه 1 و6 و کشوری
  • سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه امام حسین ع
سیدمنیر1
برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید